NavigationHypotéky

Jsou určeny pro fyzické, právnické a jiné podnikatelské osoby. Hypotékou lze financovat koupě nemovitosti, stavebního pozemku, výstavbu nemovitosti, rekonstrukci či modernizaci nebo opravy nemovitosti, splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti, případně získání vlastnického podílu na nemovitosti (např. vypořádání společného jmění manželů - SMJ, vypořádání dědictví atd.) Objektem hypotečního úvěru k investici do nemovitosti může být např.: stavební pozemek, nemovitost sloužící k bydlení (např. rodinný dům či bytová jednotka), nemovitost sloužící k individuální rekreaci, bytový dům, provozní dům, nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.), případně podnikatelské objekty. Hypotéka je úvěr účelový a doba splatnosti je 5 - 30 let.


Kontaktní list pro zájemce o úvěr

Po vyplnění a odeslání tohoto formuláře budete kontaktováni naším operátorem.

Jméno a příjmení, PSČ:

Rodné číslo:

Číslo OP, platnost do:

Telefon, případně e-mail:

Požadovaná částka:

Čistý měsíční příjem:

Druh příjmu:

(zaměstnanec, OSVČ, důchod, jiné - upřesněte)

Jak jste se o nás dozvěděli:

(inzerce, internet, od známých, jiné - upřesněte)

Souhlasím s tím, aby uvedené osobní údaje i osobní údaje v budoucnu mnou poskytnuté společnosti CZECH Money s.r.o. tato použila za účelem zprostředkování požadované služby.*

Souhlasím s podmínkami:

* Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou, podrobnější informace najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách. Vaše osobní data jsou považována za důvěrná a společnost CZECH Money s.r.o. s nimi nakládá v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.